OKT

26

Zemplén

Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg

GPX-NYOMVONAL LETÖLTÉSE (2020. október 8.)

    1680 m

  -1470 m

 

54,4 km

OKT-25

    

OKT-27

         

Boldogkőváralján a bélyegzés után a község központja felé vesszük az irányt. Elhagyjuk a lakott területet, és a völgyben folytatjuk utunkat az aszfalton.

 

Fél óra után átkelünk Arkán is, az egyik legkisebb lélekszámú zsákfalun, aminek fő látványossága a XVIII. századi, kezdetben torony nélküli református templom. A 23 m magas torony csak a XX. században egészítette ki. A faluból földúton kapaszkodunk a Kis-hegyre. A diófaültetvény felső sarkán jobbra egy ösvényre térünk, visszaereszkedünk az Arka-patak völgyébe, beérünk az erdőbe, és a patakon többször átvezető gyalogúton haladunk tovább. A néhol meredek, andezitsziklákkal kísért oldalak közt kanyargó völgy az egyik legszebb látnivalója a Zemplénnek. A völgyből tisztásra érkezünk, ahol az ösvények elágazásában balra térünk. A völgytalpon már erdészeti úton járunk, majd elérkezünk egy füves rétre, a Bónyi-kút tisztására, ahol a forrás előtt esőbeállót, pihenőhelyet is találunk, de egy ösvényen vissza is fordulunk a fák közé. Felkapaszkodunk Mogyoróskára.

A kis faluba a török hódítást követő elnéptelenedés után ruszinok települtek, ezért is épült meg  görög katolikus templomuk. A település felső végétől egy köves úton felmászunk a Várhegy (639 m) nyergébe, ahonnan a kék és piros rom jelzésen a 2016-ban átadásra került, felújított regéci várat nézhetjük meg, s ámulhatunk a Zemplén, a Hernád-völgye, a csereháti dombok, de még a távolabbi karsztvidékek tájait is végigvonultató panorámán. A vár a XIII. században épült, majd 1686-ban császári rendeletre lerombolták.

A hegyoldalban a parkoló utáni elágazásban balra fordulunk, és az erdőt elhagyva beérünk Regécre. A Fő úton haladva három bélyegzőhelyet is találunk; sorrendben: a Regéci Vár és Látogatóközpontban, a Veronika Panzió előtt, s végül a Csobogó Vendégház előtti oszlopon. A hangulatos, szépülő, egyutcás település neve szláv eredetű és szarvat jelent, ami feltételezhetően a felette magasodó Várhegyre utalt.

A Puskás-patak völgyében folytatjuk utunkat, majd betérünk az erdőbe, és a Kerékkötő-hegy gerincéig kapaszkodunk. Innen irtásfoltok között érjük el a Bekecs-kert útelágazásait: az elsőnél

egyenesen, majd nemsokára jobbra; legközelebb, a Kavicsbánya-rétnél balra indulunk. Átvágunk a Tokár- és a Kis-Tokár-tető közti nyergen. A kék háromszög jelzésen a Pengő-kő 712 m magas szikláihoz nem érdemes kihagyni a kitérőt! Tovább a nagyjából szintben haladó földúton elérkezünk a Nagy-Péter-mennykőhöz vezető letérőhöz, amit szintén ajánlott megnézni: észak felé szép kilátásban lesz részünk. Az Istvánkúti vadászházig ereszkedünk kezdetben a földúton, majd letérünk egy meredekebb, helyenként igen erodált erdészeti útra. A zárva tartó, de az erdészettel előre leegyeztetve kibérelhető vadászház előtti információs táblán találjuk az OKT következő bélyegzőjét.

Ösvényen átérünk a nyírfákkal körülvett romos, ám mégis megnyerő stílusú faházhoz és a forrás táplálta kis tóhoz. Az Istvánkúti Nyírjes az ország egyik legelső, 1953 óta védett területe. Felkapaszkodunk az erdészeti úton egy nyeregbe, majd tovább a szintben haladó földúton megyünk a Mlaka-rét csomópontjához és kiépített pihenőhelyéhez. A Mlaka-rétről a Sólyom-kő 564 m magas csúcsára mászhatunk fel a sárga háromszög jelzésen, ami nemcsak remek kilátóhely, de a régi időktől fogva sziklamászó helyként is ismert. Visszatérve a rétre annak túlsó végén egyenesen indulunk tovább. Végigoldalazunk a Nagy-Hangyás oldalában, elérjük a Kerek-kő kék háromszög leágazóját, amin a szép kilátás miatt tehetünk kitérőt, majd áthaladunk a Cserliszka-réten, és elérjük a Gerendás-rét melletti útkereszteződést. Kissé balra tartva, északkelet felé kapaszkodunk az Eszkála erdészházhoz. A ház melletti fán találjuk meg a bélyegzőt.

Ösvényünkön az elágazásban jobbra fordulunk, és szinte visszafelé, délnek indulunk az erdészeti úton. A fenyvesekkel kísért Kecske-háton át kiérünk a Zsidó-rétre, gyönyörű rálátással a környékre. A réten át tovább a földút hamarosan belép az erdőbe. A komlóskai elágazás után még pár száz méteren szintben haladunk, majd leereszkedünk a Cifra-kút pihenőjéhez, a forrás iható vizéhez. Innen a balra vezető gyalogúton meredeken leérkezünk egy erdészeti útra, és egy éles balkanyarral a fiatalosban lemegyünk az elénk táruló Makkoshotykáig. Ahol a jelzések balra térnek, jobbra fordulunk, hogy bélyegezzünk: a Rákóczi utcai vegyesboltban vagy a Petőfi Sándor és Rákóczi Ferenc utca sarkán lévő információs táblánál szerezhetjük be a lenyomatot.

Visszatérve az OKT nyomvonalára a Petőfi utca jobbkanyarjában belépünk a kertkapun, és az 1911-ben épült Meczner-kápolna neogótikus épületéhez érkezünk. A kápolna előtt egy fa harangláb áll. A nagy tölgyfa mellett elhaladva elhagyjuk a falut, és a gyalogútról a dombtetőre vezető ösvényre lépünk. A Pap-tag kaszálójára érve már előbukkannak a távolban a „Sátoros-hegyek” sziluettjei, igazi vulkáni kúpokat formázva. A kaszáló túloldalán jobbra megyünk a keresztező földút, majd alig pár 10 m és balra leereszkedünk a Kovács-patak völgyébe. Az ösvény átvezet a fűvel benőtt irtásfolton, és a kerítésnek fut, amin átkelve beérkezünk az erdőbe. Erdészeti úton haladunk tovább, amin a Kádas-forrás leágazóját elhagyva eljutunk a Cirkálótanyához. Itt az erdészház istállójának sarkán találjuk a bélyegzőt.

A Hercegkúti-patak völgyébe ereszkedünk, és a vízen átkelve nekiindulunk az emelkedőnek. Átmászással keresztezzük a kerítést, ami egy irtott részt zár közre, majd Pusztadélő nyergébe érve keresztezzük a piros sáv jelzést. A dombtetők között az öreg tölgy, a Rákóczi-fa mellett elhaladva kaptatni kezdünk a Veres-bérc oldalában. Éles kanyarban a Csonka-kút melletti tanyát is elhagyjuk, és az árkon átvágva szederbokrok mellett haladunk. A távvezeték alatt a Bányi-nyereg aszfaltútjára érünk ki, ahol buszmegállót is találunk. Balra megyünk, de száz méter után máris lekanyarodunk jobb kéz felé a házak mentén egy földútra. Ezen lépcsőzetesen emelkedve jutunk el a Nagy-nyugodó keskeny nyergébe, ahol a kékkör információs tábláján elhelyezett bélyegzővel igazoljuk utunkat. Innen kelet felé, kellemes lankás, lejtős úton gyalogolva a kék kereszt jelzésen (kevesebb, mint egy óra alatt) érhetünk be Sátoraljaújhely városába; útközben a szőlőkkel beültetett Magas-hegy nyugatra lankásan lefutó oldalára láthatunk rá. A Nagy-nyugodóból rövid kitérőt tehetünk a közel 300 m átmérőjű Cholnoky-gejzírkúphoz, ami igazi látványosság a Sátoros-hegyek ölelésében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám
Kezdőpont Végpont Hossz
(km)
Szintemelkedés (m) Menetidő (óra:perc)
(bélyegzőhely) > < > <
138 Boldogkőváralja Regéc 17,5 525 280 5:10 4:50
139 Regéc Istvánkúti vadászház 8,3 335 230 2:40 2:30
140 Istvánkúti vadászház Eszkála erdészház 7,5 180 210 2:10 2:10
141 Eszkála erdészház Makkoshotyka 9,8 150 465 2:40 3:10
142 Makkoshotyka Cirkáló-tanya 2,8 100 60 0:50 0:50
143 Cirkáló-tanya Nagy-nyugodó 8,5 390 225 2:50 2:30
Boldogkőváralja Nagy-nyugodó 54,4 1680 1470 16:20 16:00


  Hossz: 1171 km

  Szakaszok: 27 db

  Bélyegzőhelyek: 152 db

  Szintemelkedés: 31.545 m

  Szintcsökkenés: 32.150 m

  Teljesítők száma

    (2020. 10. 01-ig): 7000 fő

SZÍNES SZÁLLÁSPALETTA - MINŐSÉGI ELLÁTÁS

A Galyatető Turistacentrum a Magas-Mátra szívében, kortárs épületekben, környezettudatos létesítményben, teljes körű minőségi ellátással és különleges szálláspalettával várja a túrázókat, sportolókat, családokat
Töltse le prospektusunkat!

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Öt év tapasztalatával, teljes körű ellátással várjuk a táborozó diákokat, családi jubileumok, esküvők szervezőit, közösségépítő alkalmak, vállalati tréningek, konferenciák ötletgazdáit!