OKT

25

Cserehát

Bódvaszilas - Boldogkőváralja

GPX-NYOMVONAL LETÖLTÉSE (2020. november 12.)

    1505 m

  -1505 m

 

69,7 km

OKT-24

    

OKT-26

         

Bódvaszilast a déli irányba vezető iparvágányok nyomvonalán hagyjuk magunk mögött. A sínek keresztezése után balra fordulunk, majd száz méter után jobbra, egy mezőgazdasági útra térünk, ami jól járható és biztonságos hídon vezet át minket a Bódva

felett. A túloldalon jobbra tartva szép réteken jutunk el a Juhász-patakhoz és a régi ipari vágányhoz, amin továbbhaladva a csonkagerincű Esztramos alá érkezünk. A hegyben egykor zajló bányaművelés tárta fel a Rákóczi-barlangot, amely egész évben látogatható. Az Esztramos-hegy tömbjét megkerülve érkezünk meg a Szalonnai-hegység lábához települt törpefaluba, Bódvarákóra, ahol megtaláljuk a Szabadság út 23. szám alatti ház kerítésén a fémdobozt a bélyegzővel. Végigmegyünk az egyutcás, elő- és oldaltornácos házakkal még bőven rendelkező községen, és a túlsó vége után 600 méterrel a romos házakat és az állattartó telepet elhagyva balra térünk.

Rövidesen egy igen hosszú és meredek kaptató következik, amelynek végén feljutunk a hegyhátra, a Balogh Pál parlagra. Innen rövid kitérőt tehetünk egy lejtős dózerúton Martonyi kolostorromjai mellé. Az 1341-ben alapított Háromhegyi pálos templom- és kolostor rekonstrukciója az utóbbi években készült el.  Visszakapaszkodunk a hegyhát erdős, hullámzó tömbjére. Hamarosan eljutunk a Mile-hegy csúcsára (405 m), ahonnan lejtős utakon hagyjuk magunk mögött a karszt területét. A Slokk-tető fiatal fenyvesén túl kiérünk az aszfaltútra, ott jobbra fordulunk, s egészen Tornabarakonyig ereszkedünk. A török időkben elnéptelenedett falut később ruszin telepesek népesítették be, napjainkban azonban ismét alig lakják.

Meredeken lefutó utcáján a görög katolikus templomig megyünk. A templommal szemben, a parókia kerítésén találjuk a bélyegzőt. A településről kivezető úton rövidesen keresztezzük a Barakonyi-patakot, és a szántók és erdősor határán haladva a földúton felkapaszkodunk a Barakonyi-hegy gerincére. Útközben elhaladunk egy Mária tiszteletére épített kis „szentély” mellett, majd a magaslesekkel kísért, bekerített fenyves után hamarosan beérünk az erdőbe. Míg a Szalonnai-hegységet javarészt a triász mészkő és dolomit jellemezte, addig itt a Tornai-dombság felszínén főként a negyedidőszaki, fiatal üledékek dominálnak (agyag, homok). A gerincen a fenyvesben haladó földutunk több ágra szakad.

Balra tartva, a fás-bokros réttel kísért útról már látjuk a Rakacai-völgymedencébe települt Rakacaszendet. A faluban két bélyegzőhely is van: egyiket a sarki vegyesboltnál, másikat a Fő út 7. szám alatti házban találjuk. A Rakacán átkelve a község déli része felé tartunk. Egy magaslaton látható a már kívülről is szemet gyönyörködtető, műemlékvédelem alatt álló református templom, mely a XII. században épült, de az idők során sokszor átalakították. Bent még láthatjuk az eredeti festett famennyezetet és a középkori freskómaradványokat.

A Kopasz-hegy (268 m) felé kitett, kopár oldalban haladunk. A fiatalos, bokros erdőrészlettel kísért földút többször kereszteződik. Felfelé haladva a lábunk alatt és az út mentén helyenként feltűnik

a rakacai márvány világosszürke kőzete kisebb-nagyobb kavicsok, tömbök formájában. Elhagyva a jobbra eső György pada fenyvessel borított kiszögellését, nagyjából szintben érkezünk Isten-töltéséhez, ahonnan lefelé, a fiatalos menti földúton Kocsma-lápáig ereszkedünk. Innen dél-délkeleti irányban kiérünk a Kecske-pad szélére. Az elágazásban dél felé indulunk, aztán pár száz méter után a Boros-erdő fiatalosába vezető keskeny erdészeti útra lépünk, amelyből később földút lesz. Kiérünk a mezőkre, ahonnan már beláthatjuk Irota települését. Leereszkedünk a Vadász-patak völgyébe (ami mentén esős, sáros idő esetén szinte lehetetlen közlekedni), majd megérkezünk egy kis fahídon átkelve Irotára.

A Cserehát szívében fekvő kis törpefalu látványossága a hagyományos népi építészeti formákat viselő házakon kívül a falu feletti dombon álló ikonosztázáról is ismert görög katolikus templom. A faluközponton át megindulunk a Vesszős-oldalban. Egy kerítés és egy erdősáv között kapaszkodunk fel, majd a kerítést tovább követve keletre, jobb kézről szántót kerülünk. Elérve az erdősávot jobbra kanyarodik földutunk, s enyhén emelkedve az erdősáv mentén beérkezünk a Cinceg-erdő területére. Innen már erdőben haladunk tovább, majd a Grajcár-tető előtti nyeregbe érve, megindulunk lefelé a szántóföldekkel övezett földúton, míg kiérünk a Felsővadászból észak felé tartó földútra. Ezen pár perc alatt bent is vagyunk a faluban.

A bélyegző lenyomatot az Ady Endre úti vegyesboltban szerezhetjük be, vagy továbbhaladva a kéken a Rákóczi utca 3. szám alatti családiháznál is bélyegezhetünk. A felsővadászi, XVI. században épült kétszintes Rákóczi-kastély egy erődített várkastély volt. Kertjében páfrányfenyőt láthatunk. A kastély után jobbra fordulunk, és pár száz méter múlva egy dél felé tartó földúton elhagyjuk a települést. Művelt földek között haladunk, majd egy füves dombhátra érünk. Innen már látszik Nyésta, ahová több merőleges forduló után jutunk el. A település utáni keréknyomon gyalogolva a szántóföldek mellett beérünk a fák közé. A tetőn jobbra törik az út, aztán 100-150 lépés után balra ösvényre térünk, és a kaszálón, majd az erdősávon átvágva meglátjuk Abaújszolnokot. A bélyegzőt a Rákóczi út 4. szám alatti magánház kerítésén találjuk.

A község felett a hosszan elnyúló szántó peremén haladunk, majd feljebb bokros, füves és fás területek váltják egymást. Egy fiatal akácosban balra lefelé fordulunk, és egy réten keresztül az országútra érünk. Ezen jobbra fordulunk, és 800 méter gyaloglást követően a bal kéz felé haladó keréknyomon felkapaszkodunk Ilkaháza mezőgazdasági bázisához. Baktakékre érve a bélyegzés miatt kis kitérőt teszünk a Rákóczi utcai sörözőig. A bélyegző a vegyesbolt és söröző épületében van. Ezt követően a községet elhagyva átvágunk a mezőkön. A zártkertek és a szántóföldek után az elágazásban balra fordulva ereszkedünk, és a Tóbiás-tanya bekötőútján kiérünk az országútra.

Ezer lépés után a dombon a jobbkanyarnál egyenesen indulunk tovább a földúton az erdőbe. A gerincen az aszfaltutat keresztezve leereszkedünk Fancsal főutcájára. A faluban a Tornyos sörözőben, illetve vele szemben egy magánház kerítésén is megtaláljuk a Kéktúra bélyegzőt. A községet egy gyümölcsösön átvágva hagyjuk el, majd a széles dombtetőről füves lejtőkön ereszkedünk alá. Hamarosan megpillantjuk Abaújdevecser épületeit. Főbb közlekedési útvonalat, az M30-as autópályát egy gyalogos-kerékpáros aluljárón keresztezzük Encs környezetében. Encsről Gibártra megyünk. Bélyegezni kis kitérővel a vízmű bejáratánál a kerítésre kihelyezett bélyegzővel tudunk. Az 1903-ban épített ipari műemlék, a Gibárti Vízerőmű megtekintésére szakítsunk időt!

A hídon átkelünk a Hernádon, majd az országúton felkaptatunk a dombhátra. Az egyik hajtűkanyarban térünk le észak felé, és a földúton Alsócécére gyalogolunk, ahol a Petőfi u. 4. szám alatti ház kőkerítésén találjuk a bélyegződobozt. Ha kitérőt teszünk az Aba Étteremhez, az épület előtti fadobozban szintén megtaláljuk a hernádcécei bélyegzőt. Végül a Szerencs-patakot harántolva átsétálunk Boldogkőváraljára, ahol a bélyegzőhelyet a falu határában a vasútállomáson és a faluba érve, onnan a kék L jelzésen kitérővel, a Boldogkői vár bejáratának rácsán találjuk meg. A vár – amelynek története a XIII. századig nyúlik vissza – a Bodókő-hegy miocén andezittufájára épült. A várhegy meghódításával kezdetét veszik Zempléni-hegységi kalandozásaink.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám
Kezdőpont Végpont Hossz
(km)
Szintemelkedés (m) Menetidő (óra:perc)
(bélyegzőhely) > < > <
128 Bódvaszilas Bódvarákó 4,6 30 35 1:10 1:10
129 Bódvarákó Tornabarakony 13,8 510 475 4:20 4:10
130 Tornabarakony Rakacaszend 3,9 80 95 1:10 1:10
131 Rakacaszend Felsővadász 16,3 325 330 4:40 4:40
132 Felsővadász Abaújszolnok 5,1 175 170 1:30 1:30
133 Abaújszolnok Baktakék 5,5 120 130 1:30 1:40
134 Baktakék Fancsal 4 115 90 1:10 1:10
135 Fancsal Gibárt 10,1 55 120 2:40 2:40
136 Gibárt Hernádcéce 5 75 45 1:20 1:20
137 Hernádcéce Boldogkőváralja 1,4 20 15 0:25 0:25
Bódvaszilas Boldogkőváralja 69,7 1505 1505 19:55 19:55


  Hossz: 1171 km

  Szakaszok: 27 db

  Bélyegzőhelyek: 152 db

  Szintemelkedés: 31.545 m

  Szintcsökkenés: 32.150 m

  Teljesítők száma

    (2021. 01. 14-ig): 7231 fő

SZÍNES SZÁLLÁSPALETTA - MINŐSÉGI ELLÁTÁS

A Galyatető Turistacentrum a Magas-Mátra szívében, kortárs épületekben, környezettudatos létesítményben, teljes körű minőségi ellátással és különleges szálláspalettával várja a túrázókat, sportolókat, családokat
Töltse le prospektusunkat!

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Öt év tapasztalatával, teljes körű ellátással várjuk a táborozó diákokat, családi jubileumok, esküvők szervezőit, közösségépítő alkalmak, vállalati tréningek, konferenciák ötletgazdáit!