OKT

27

Zemplén

Nagy-nyugodó-nyereg - Hollóháza

    1416 m

  -1462 m

 

45,2 km

OKT-26

    

A Nagy-nyugodó nyergéből pecsételés után észak felé indulva átkelünk a szomszédos Vörös-nyeregbe, ahonnan balra lefelé fordulunk. Innen félórás kitérővel juthatunk el a Magas-hegy kilátójába vagy a kalandparkhoz. Lefelé haladva a Körtefa-

nyereg után elérünk egy aszfaltúthoz, s azon jobbra fordulva a Vörös-kő vendégházhoz megyünk. Pecsételni a vendégház kerítésére kihelyezett bányi-nyergi bélyegzővel tudunk.

Itt balra letérünk az országútról, majd a Som-hegy (Hosszú-domb) keleti oldalában haladunk tovább. Később balra térve újból kapaszkodni kezdünk. A gerincre felérve, hullámvasutazva jutunk el a Cserép-tó nyeregébe. A kereszteződésben három földút is kínálkozik, de mi egy először alig kivehető ösvényen indulunk el a pihenő mellett. A szurdokban a nagy irtásfolt után az ösvény földúttá alakul, mi viszont a gyalogúton megyünk tovább a völgy alja közelében. Az út az árok jobb oldalára térve az erdőn át Vágáshutára visz, ahol a pecsételőhelyet a vendégházzal szemben az információs táblán, a telefonfülke mellett találjuk.

A községet elhagyva az aszfaltúton a Margit-kútig baktatunk, majd a földúton indulunk tovább a Hollós-völgyben. Az erdőbe érve letérünk az útról, és meredek kaptatóval jutunk a dombtetőre. A gyalogút később földútba torkollik, amelyen aztán leereszkedünk Nagyhutára. A faluban a Polgármesteri Hivatal épülete előtti vaskerítésen, az útjelző tábla mellett kihelyezett bélyegzővel pecsételünk.

Továbbhaladunk Kishutára, és átvágunk rajta. A kisvasút vonalát

elérve balra fordulunk, majd letérünk jobbra a Szuha-völgybe, ahonnan a széles úttal párhuzamos ösvény Bózsvára visz, ahol pecsételőhelyeket találunk: közvetlenül a kék mentén, a faluház előtti villanyoszlopon, és kitérővel az Esze Tamás úton, a Kőbérc Panzió Étteremben.

A települést elhagyva balra térünk a dombhátra kapaszkodó aszfaltútra, a túloldalon pedig ráfordulunk a felszámolt Hegyközi Kisvasút nyomvonalára. Átkelünk a Nyíri-patakon, s a túlparton bejutunk Füzérkomlósra. Átvágunk a községen, és az utolsó házak után balra térünk a kerékpárútra. Dombhátra kapaszkodunk, aztán a tetőről leereszkedünk a Bisó-patak völgyébe, és az új kerékpárúton kellemes sétával érünk Füzér központjába. Pecsételni a Koronaőr Vendégház kerítésrácsára és a füzéri italbolt előtti kékkör információs táblára felszerelt bélyegzőkkel tudunk.

A községet elhagyva nyugati irányból megkerüljük az erősséget, majd utunk a Pap-rét és a Senyánszki-rét után a Csata-réti erdészházhoz vezet. Az épületet megkerülve felmászunk a Kakas-bérc nyergébe, majd a Nyársasok oldalában kaptatunk tovább. Újabb 100 m emelkedés után a kőfolyáson jobbra kisétálva kijutunk az erdőből a hegyoldal kilátópontjára. Az ösvényre visszatérve folytatódik a hegymászás, aztán a gerincen hullámvasutazva elérjük a Nagy-Milic csúcsát. Innen átlendülünk a következő tetőre, balra rátérünk a földútra, és az erdőben leereszkedünk rajta a Hollóházáról Lászlótanyára tartó aszfaltútra.

Ezen érjük el a Bodó-rét peremét, ahol a K+ leágazásánál egy útjelző oszlopon találjuk a kéktúra pecsételődobozt a bélyegzővel. Tovább a kéken, közel 400 m múlva a rét szélén lévő esőbeállóban szintén bélyegezhetünk a bodó-réti pecséttel.

A keskeny aszfaltúton visszatérünk az erdőbe, s rövidesen letérünk egy földútra, majd ismét az aszfaltúton haladva pár száz méter után balra leereszkedünk a Dög-térre, átvágunk rajta az alig látható nyomokon, aztán egy erdősávon kijutunk a Sarjános-rétre. Jobbra térünk, végighaladunk a Magas-tető nyugati oldalában, és a fák közül kilépve beérünk Hollóházára.

A jelzéseket követve elérjük a buszforduló terét, ahol az OKT-emlékmű áll. Megérkeztünk az Országos Kéktúra keleti végpontjához. Hollóházi kéktúra pecsétünket az emlékműhöz közeli Vadász sörözőben találjuk, de bélyegezhetünk a kék nyomvonaláról letérve a Balkon büfénél, vagy a Porcelángyár bejáratánál kihelyezett bélyegzőkkel is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hossz: 1160 km

  Szakaszok: 27 db

  Pecsételőhelyek: 149 db

  Szintemelkedés: 35.405 m

  Szintcsökkenés: 35.198,6 m

  Teljesítők száma

    (2017. 05. 19-ig): 5863 fő

Céges rendezvények

Magyarország második legmagasabb pontján fekvő Galyatető Turistacentrum vállal céges rendezvényszervezést, csapatépítést, családi összejövetel és ünneplések kivitelezését.

 

Erdei iskola általános iskolások számára

Szeretettel várjuk az általános iskolás gyerekeket!
A dormitóriumban 31 főt tudunk elhelyezni, a kísérő felnőtteknek fürdőszobás szobát biztosítunk, igény szerint.