OKT

26

Zemplén

Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg

    1571 m

  -1374 m

 

54,5 km

OKT-25

    

OKT-27

         

Boldogkőváralján pecsételés után a község központja felé vesszük az irányt. Elhagyjuk a lakott területet, és a völgyben folytatjuk utunkat.

Félóra után átkelünk Arkán is, majd földúton kapaszkodunk a Kis-hegyre. A diófaültetvény

felső sarkán jobbra egy ösvényre térünk, visszaereszkedünk az Arka-patak völgyébe, beérünk az erdőbe, és a patakon többször átvezető gyalogúton haladunk tovább. A völgyből tisztásra érkezünk, az ösvények elágazásában balra térünk. A völgytalpon már erdei keréknyomon járunk, később füves rétre jutunk, de az ösvényen vissza is fordulunk a fák közé. Felkapaszkodunk Mogyoróskára. A település felső végétől egy köves úton felmászunk a Várhegy nyergébe. A parkoló utáni elágazásban balra térünk, és az erdőt elhagyva beérünk Regécre. A Fő úton haladva három pecsételőhelyet is találunk, sorrendben: a vegyesboltban, tovább a kéken a Veronika Panzió előtt, és végül a Csobogó Vendégház előtti oszlopon.

A Puskás-patak völgyében folytatjuk utunkat, majd betérünk az erdőbe, és a Kerékkötő-hegy gerincéig kapaszkodunk. Innen irtásfoltok között érjük el a Bekecs-kert útelágazásait: az elsőnél egyenesen, 200 lépés után jobbra, legközelebb balra indulunk. Átvágunk a Tokár- és a Kis-Tokár-tető közti nyergen, és az Istvánkúti vadászházig ereszkedünk a földúton. A vadászház előtti fára kihelyezett bélyegzővel pecsételünk, pecsételés után felkapaszkodunk a keréknyomon egy nyeregbe.

Földúton megyünk a Mlaka-rét csomópontjához. A rét túlvégén egyenesen indulunk tovább. Végigoldalazunk a Nagy-Hangyás oldalában, elérjük a Cserliszka-rétet, majd a Gerendás-rét melletti útkereszteződést. Kissé balra tartva, északkelet felé kapaszkodunk az Eszkála erdészházhoz. A háznál pecsételünk, a bélyegzőt a ház melletti fán találjuk meg.

A földútra visszatérve az elágazásban jobbra fordulunk, és szinte visszafelé, délnek indulunk a keréknyomokon. A Kecske-hátat érintve haladunk a Zsidó-rétig, befordulunk az erdőbe, aztán a réti elágazásnál jobbra térünk a dózerútra. A Cifra-kút pihenője utáni tisztáson megkeressük a balra vezető gyalogutat, majd követjük a fák között a jelzéseket. A keréknyomok elágazásában balra térünk, aztán a gyalogúton elhagyjuk a fákat, és Makkoshotykáig

megyünk. Ahol a jelzések balra térnek, jobbra fordulunk, hogy pecsételhessünk: bélyegzőt a Rákóczi utcai vegyesboltban, és az Ady Endre utcai kocsmában találunk.

Visszatérve az OKT nyomvonalára, a Petőfi u. jobbkanyarjában belépünk a kertkapun, és a Meczner-kripta után a dombtetőre vezető ösvényre térünk a gyalogútról. A kaszáló túloldalán jobbra megyünk a keresztező keréknyomokon, nagyjából 150 lépés után (az elágazásában) pedig balra, és leereszkedünk a völgybe. A földek északi sarkában balra, ösvényre fordulunk, és átvágunk az erdősávon. A túloldali kapun irtásfoltra lépünk, a másik oldalán a létrán átmászva bejutunk az erdőbe, és rátérünk a keréknyomra, amin eljutunk a Cirkálótanyához, ahol az erdészház istállójának sarkán elhelyezett bélyegzővel pecsételünk. Innen a Hercegkúti-patak völgyébe megyünk, és a vízen átkelve nekiindulunk az emelkedőnek.

A dombtetők között a Rákóczi-fát érintve kaptatni kezdünk a Veres-bérc oldalában. Elhaladunk a Csonka-kút melletti tanyánál, az árkon átvágva szederbokrok mellett baktatunk, aztán pár perc után jobbra fordulunk egy nyiladékba, amelyből szintén jobbra térünk ki a gyalogútra. Később az aszfaltútra érve balra megyünk, de száz méter után máris lekanyarodunk jobb kéz felé egy földútra. Ezen lépcsőzetesen emelkedve jutunk el a Nagy-nyugodó keskeny nyergébe, ahol a kékkör információs tábláján elhelyezett bélyegzővel pecsételünk. Innen kelet felé gyalogolva a K+ jelzésen (kevesebb mint egy óra alatt) érhetünk be Sátoraljaújhely városába.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hossz: 1160 km

  Szakaszok: 27 db

  Pecsételőhelyek: 149 db

  Szintemelkedés: 35.405 m

  Szintcsökkenés: 35.198,6 m

  Teljesítők száma

    (2017. 05. 19-ig): 5863 fő

Céges rendezvények

Magyarország második legmagasabb pontján fekvő Galyatető Turistacentrum vállal céges rendezvényszervezést, csapatépítést, családi összejövetel és ünneplések kivitelezését.

 

Erdei iskola általános iskolások számára

Szeretettel várjuk az általános iskolás gyerekeket!
A dormitóriumban 31 főt tudunk elhelyezni, a kísérő felnőtteknek fürdőszobás szobát biztosítunk, igény szerint.