OKT

26

Zemplén

Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg

GPX-NYOMVONAL LETÖLTÉSE (2019. november 21.)

    1675 m

  -1475 m

 

54,7 km

OKT-25

    

OKT-27

         

Boldogkőváralján a bélyegzés után a község központja felé vesszük az irányt. Elhagyjuk a lakott területet, és a völgyben folytatjuk utunkat az aszfalton.

 

Fél óra után átkelünk Arkán is, az egyik legkisebb lélekszámú zsákfalun, aminek fő látványossága a XVIII. századi, kezdetben torony nélküli református templom. A 23 m magas torony csak a XX. században egészítette ki. A faluból földúton kapaszkodunk a Kis-hegyre. A diófaültetvény felső sarkán jobbra egy ösvényre térünk, visszaereszkedünk az Arka-patak völgyébe, beérünk az erdőbe, és a patakon többször átvezető gyalogúton haladunk tovább. A néhol meredek, andezitsziklákkal kísért oldalak közt kanyargó völgy az egyik legszebb látnivalója a Zemplénnek. A völgyből tisztásra érkezünk, ahol az ösvények elágazásában balra térünk. A völgytalpon már erdészeti úton járunk, majd elérkezünk egy füves rétre, a Bónyi-kút tisztására, ahol a forrás előtt esőbeállót, pihenőhelyet is találunk, de egy ösvényen vissza is fordulunk a fák közé. Felkapaszkodunk Mogyoróskára.

A kis faluba a török hódítást követő elnéptelenedés után ruszinok települtek, ezért is épült meg  görög katolikus templomuk. A település felső végétől egy köves úton felmászunk a Várhegy (639 m) nyergébe, ahonnan a kék és piros rom jelzésen a 2016-ban átadásra került, felújított regéci várat nézhetjük meg, s ámulhatunk a Zemplén, a Hernád-völgye, a csereháti dombok, de még a távolabbi karsztvidékek tájait is végigvonultató panorámán. A vár a XIII. században épült, majd 1686-ban császári rendeletre lerombolták.

A hegyoldalban a parkoló utáni elágazásban balra fordulunk, és az erdőt elhagyva beérünk Regécre. A Fő úton haladva három bélyegzőhelyet is találunk; sorrendben: a Regéci Vár és Látogatóközpontban, a Veronika Panzió előtt, s végül a Csobogó Vendégház előtti oszlopon. A hangulatos, szépülő, egyutcás település neve szláv eredetű és szarvat jelent, ami feltételezhetően a felette magasodó Várhegyre utalt.

A Puskás-patak völgyében folytatjuk utunkat, majd betérünk az erdőbe, és a Kerékkötő-hegy gerincéig kapaszkodunk. Innen irtásfoltok között érjük el a Bekecs-kert útelágazásait: az elsőnél

egyenesen, majd nemsokára jobbra; legközelebb, a Kavicsbánya-rétnél balra indulunk. Átvágunk a Tokár- és a Kis-Tokár-tető közti nyergen. A kék háromszög jelzésen a Pengő-kő 712 m magas szikláihoz nem érdemes kihagyni a kitérőt! Tovább a nagyjából szintben haladó földúton elérkezünk a Nagy-Péter-mennykőhöz vezető letérőhöz, amit szintén ajánlott megnézni: észak felé szép kilátásban lesz részünk. Az Istvánkúti vadászházig ereszkedünk kezdetben a földúton, majd letérünk egy meredekebb, helyenként igen erodált erdészeti útra. A zárva tartó, de az erdészettel előre leegyeztetve kibérelhető vadászház előtti fán találjuk az OKK következő bélyegzőjét.

Ösvényen átérünk a nyírfákkal körülvett romos, ám mégis megnyerő stílusú faházhoz és a forrás táplálta kis tóhoz. Az Istvánkúti Nyírjes az ország egyik legelső, 1953 óta védett területe. Felkapaszkodunk az erdészeti úton egy nyeregbe, majd tovább a szintben haladó földúton megyünk a Mlaka-rét csomópontjához és kiépített pihenőhelyéhez. A Mlaka-rétről a Sólyom-kő 564 m magas csúcsára mászhatunk fel a sárga háromszög jelzésen, ami nemcsak remek kilátóhely, de a régi időktől fogva sziklamászó helyként is ismert. Visszatérve a rétre annak túlsó végén egyenesen indulunk tovább. Végigoldalazunk a Nagy-Hangyás oldalában, elérjük a Kerek-kő kék háromszög leágazóját, amin a szép kilátás miatt tehetünk kitérőt, majd áthaladunk a Cserliszka-réten, és elérjük a Gerendás-rét melletti útkereszteződést. Kissé balra tartva, északkelet felé kapaszkodunk az Eszkála erdészházhoz. A ház melletti fán találjuk meg a bélyegzőt.

Ösvényünkön az elágazásban jobbra fordulunk, és szinte visszafelé, délnek indulunk az erdészeti úton. A fenyvesekkel kísért Kecske-háton át kiérünk a Zsidó-rétre, gyönyörű rálátással a környékre. A réten át tovább a földút hamarosan belép az erdőbe. A komlóskai elágazás után még pár száz méteren szintben haladunk, majd leereszkedünk a Cifra-kút pihenőjéhez, a forrás iható vizéhez. Innen a balra vezető gyalogúton meredeken leérkezünk egy erdészeti útra, és egy éles balkanyarral a fiatalosban lemegyünk az elénk táruló Makkoshotykáig. Ahol a jelzések balra térnek, jobbra fordulunk, hogy bélyegezzünk: a Rákóczi utcai vegyesboltban vagy a Petőfi Sándor és Rákóczi Ferenc utca sarkán lévő információs táblánál szerezhetjük be a lenyomatot.

Visszatérve az OKT nyomvonalára a Petőfi utca jobbkanyarjában belépünk a kertkapun, és az 1911-ben épült Meczner-kápolna neogótikus épületéhez érkezünk. A kápolna előtt egy fa harangláb áll. A nagy tölgyfa mellett elhaladva elhagyjuk a falut, és a gyalogútról a dombtetőre vezető ösvényre lépünk. A Pap-tag kaszálójára érve már előbukkannak a távolban a „Sátoros-hegyek” sziluettjei, igazi vulkáni kúpokat formázva. A kaszáló túloldalán jobbra megyünk a keresztező földút, majd alig pár 10 m és balra leereszkedünk a Kovács-patak völgyébe. Az ösvény átvezet a fűvel benőtt irtásfolton, és a kerítésnek fut, amin átkelve beérkezünk az erdőbe. Erdészeti úton haladunk tovább, amin a Kádas-forrás leágazóját elhagyva eljutunk a Cirkálótanyához. Itt az erdészház istállójának sarkán találjuk a bélyegzőt.

A Hercegkúti-patak völgyébe ereszkedünk, és a vízen átkelve nekiindulunk az emelkedőnek. Átmászással keresztezzük a kerítést, ami egy irtott részt zár közre, majd Pusztadélő nyergébe érve keresztezzük a piros sáv jelzést. A dombtetők között az öreg tölgy, a Rákóczi-fa mellett elhaladva kaptatni kezdünk a Veres-bérc oldalában. Éles kanyarban a Csonka-kút melletti tanyát is elhagyjuk, és az árkon átvágva szederbokrok mellett haladunk. A távvezeték alatt a Bányi-nyereg aszfaltútjára érünk ki, ahol buszmegállót is találunk. Balra megyünk, de száz méter után máris lekanyarodunk jobb kéz felé a házak mentén egy földútra. Ezen lépcsőzetesen emelkedve jutunk el a Nagy-nyugodó keskeny nyergébe, ahol a kékkör információs tábláján elhelyezett bélyegzővel igazoljuk utunkat. Innen kelet felé, kellemes lankás, lejtős úton gyalogolva a kék kereszt jelzésen (kevesebb, mint egy óra alatt) érhetünk be Sátoraljaújhely városába; útközben a szőlőkkel beültetett Magas-hegy nyugatra lankásan lefutó oldalára láthatunk rá. A Nagy-nyugodóból rövid kitérőt tehetünk a közel 300 m átmérőjű Cholnoky-gejzírkúphoz, ami igazi látványosság a Sátoros-hegyek ölelésében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám
Kezdőpont Végpont Hossz
(km)
Szintemelkedés (m) Menetidő (óra:perc)
(bélyegzőhely) > < > <
138 Boldogkőváralja Regéc 17,7 525 280 5:20 4:50
139 Regéc Istvánkúti vadászház 8,4 330 230 2:40 2:30
140 Istvánkúti vadászház Eszkála erdészház 7,5 180 210 2:10 2:10
141 Eszkála erdészház Makkoshotyka 9,7 145 465 2:40 3:10
142 Makkoshotyka Cirkáló-tanya 2,9 105 65 0:55 0:50
143 Cirkáló-tanya Nagy-nyugodó 8,5 390 225 2:50 2:30
Boldogkőváralja Nagy-nyugodó 54,7 1675 1475 16:35 16:00


  Hossz: 1168 km

  Szakaszok: 27 db

  Bélyegzőhelyek: 152 db

  Szintemelkedés: 31.550 m

  Szintcsökkenés: 32.130 m

  Teljesítők száma

    (2020. 03. 11-ig): 6702 fő

Céges rendezvények

Magyarország második legmagasabb pontján fekvő Galyatető Turistacentrum vállal céges rendezvényszervezést, csapatépítést, családi összejövetel és ünneplések kivitelezését.

 

Erdei iskola általános iskolások számára

Szeretettel várjuk az általános iskolás gyerekeket!
A dormitóriumban 31 főt tudunk elhelyezni, a kísérő felnőtteknek fürdőszobás szobát biztosítunk, igény szerint.